Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 27/09/2016 - 6339 lượt xem.

Ngày 01/09/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 125/2016/NĐ-CP

Ban hành kèm theo Nghị định này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam – Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016-2019(thuế suất VJEPA).

Biểu thuế có 3 cột thuế suất, áp dụng theo từng giai đoạn như sau:
– Từ 1/9/2016 – 31/3/2017;
– Từ 1/4/2017 – 31/3/2018;
– Từ 1/4/2018 – 31/3/2019.

Điều kiện để áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt:
– Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này
– Được nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam
– Được vận chuyển trực tiếp từ Nhật Bản vào Việt Nam do Bộ công thương quy định
– Đáp ứng các quy định về xuất sứ hàng hóa trong Hiệp định giữa Việt Nam – Nhật Bản về đối tác kinh tế, có giấy chứng nhận xuất sứ hàng hóa(C/O) mẫu JV do Bộ Công Thương quy định.

Hàng hóa từ khu phi thuế quan Việt Nam(kể cả hàng gia công) nhập khẩu vào thị trường trong nước được áp dụng thuế suất VJEPA phải đáp ứng điều kiện:
+ Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này
+ Có giấy chứng nhận xuất sứ hàng hóa(C/O) mẫu JV do Bộ Công Thương quy định.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 01/09/2016
Bãi bỏ thông tư 25/2015/TT-BTC, ngày 14/02/2015

Tải Nghị định: Tại đây

Diễn đàn Webketoan