Cập nhật chính sách thuế mới

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 25/03/2013 - 20507 lượt xem.

Hướng dẫn đăng kí doanh nghiệp

Nghị định 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính Phủ

+ Sửa đổi bổ sung Nghị định 42/2010/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp.

Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của BKHĐT 

+ Hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp: Hồ sơ, trình tự, thủ tục và các vấn đề liên quan đến đăng kí doanh nghiệp.

+ Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/04/2013.

Nguyên liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất.

Thông tư 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/2013

+ Quy định phế liệu được nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất.

+ Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/04/2013.

Trích lập dự phòng đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013

+ Quy định trích lập dự phòng rủi ro đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thuế Bảo Vệ Môi Trường.

Thông tư 30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ Tài Chính

+ Hướng dẫn về hoàn tiền thuế BVMT.

+ Thông tư cũng nêu rõ, để được hoàn thuế, người nộp thuế phải hoàn tất hồ sơ và nộp trước ngày 30/6/2013cho cơ quan thuế hoặc cơ quan hải quan nơi đã khai, nộp thuế.

Thuế GTGT.

CV 211/TCT – CS ngày 16/01/2013 gửi CT HCM

Thuế GTGT đối với công ty thành lập tại Việt Nam có vốn đầu tư 100% nước ngoài.

+ Công ty thành lập theo pháp luật Việt Nam, 100% vốn đầu tư là nước ngoài được coi là thường trú tại Việt Nam nên không được hưởng thuế suất 0% của thuế xuất khẩu

Hóa đơn

CV 244/TCT-CS ngày 18/01/2013 của TCT gửi Cục QLTT

+ Sử dụng hóa đơn chứng từ hàng hóa lưu thông trên thị trường.

CV 697/TCT-CS ngày 05/03/2013 của TCT gửi CT Đà nẵng, Quảng Ninh

+ Sử dụng hóa đơn đối với hoạt động vận tải biển quốc tế

Quản lý thuế.

Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013

  • + Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Điều 1)
  • + Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (Điều 5)
  • + Giảm tiền thuê đất (Điều 6)
  • + Tiền sử dụng đất (Điều 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diễn đàn Webketoan