Cập nhật một số văn bản thuế tháng 11/2016

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 18/11/2016 - 7596 lượt xem.

1. Hoàn thuế xuất khẩu nếu có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ đủ 300 triệu đồng

Căn cứ: Điều 1, Luật số 106/2016/QH13
Theo đó:

                                                             300 triệu đồng là mức để xét hoàn thuế xuất khẩu

Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế theo tháng, quý.

Nguồn tham khảo: Công văn 5224/TCT-CS, ngày 10/11/2016

2. Khoản chiết khấu thương mại có được miễn thuế Tiêu thụ đặc biệt?

Căn cứ: Khoản 1, Điều 5, Thông tư 05/2012/TT-BTC

Theo đó:

               Chiết khấu thương mại vẫn phải chịu thuế TTĐB

Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa dịch vụ bán ra không quy định giá bán là giá đã giảm trừ chiết khấu thương mại cho khách hàng.

Như vậy khoản chiết khấu thương mại vẫn phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nguồn tham khảo: Công văn 5230/TCT-DNL, ngày 10/11/2016

3. Ngành thuế sẽ mở đợt rà soát đối tượng mua hóa đơn bán lẻ có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Nhằm kịp thời ngăn chặn việc lợi dụng bán, cấp hóa đơn lẻ để hợp thức hóa chứng từ mua vào, bán ra gây thất thu NSNN.

Văn bản yêu cầu Cục thuế và Chi cục thuế các tỉnh tiến hành lập danh sách các hộ, cá nhân, tổ chức được bán hoặc cấp hóa đơn lẻ trong giai đoạn từ 1/1/2012 – tháng 10/2016 có dấu hiệu rủi ro cao để tăng cường kiểm tra.

Việc nhận dạng hộ, cá nhân, tổ chức mua hoặc xin cấp hóa đơn lẻ có dấu hiệu vi phạm pháp luật được dựa vào các tiêu chí sau:

1. Mua hoặc xin cấp hóa đơn lẻ có giá trị giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên.

2. Đối tượng mua hoặc xin cấp hóa đơn lẻ là hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án, hội đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan hành chính nhà nước.

3. Mua hóa đơn lẻ liên tục trong tháng (từ 02 hóa đơn trở lên) và trong quý (từ 03 hóa đơn trở lên).

4. Cá nhân, hộ mua/cấp hóa đơn lẻ có CMND lưu tại cơ quan thuế không trùng với họ, tên của người được bán/cấp hóa đơn.

5. Chữ ký của người được bán/cấp không đúng với tên trong đơn đề nghị bán/cấp hóa đơn lẻ.

6. Hộ, tổ chức mua hóa đơn không đúng với ngành nghề đăng ký kinh doanh, không đúng với chức năng hoạt động, đặc biệt là cho các mặt hàng cát, đá, sỏi.

7. Hóa đơn lẻ được bán/cấp có số thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp không đúng với tỷ lệ thuế GTGT, thuế TNCN quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC.

8. Hóa đơn lẻ được bán/cấp không đúng thủ tục quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC

Tùy tình hình thực tế phát sinh tại địa phương, các Cục thuế, Chi cục thuế có thể lựa chọn các tiêu chí nêu trên, đồng thời có thể bổ sung thêm các tiêu chí phù hợp với thực tế địa bàn quản lý thuế.

Nguồn: Công văn 5156/TCT-KTNB, ngày 07/11/2016.

Diễn đàn Webketoan