Cập nhật ngay Thông tư 68/2019/TT-BTC – Quy định mới nhất về hóa đơn điện tử

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 14/10/2019 - 3506 lượt xem.

Ngày 30/09/2019, Chính phủ chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC nhằm hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Bài viết này, Einvoice.vn sẽ cập nhật những nội dung đáng chú ý nhất mà doanh nghiệp cần phải nắm được trong thông tư mới này.

Cập nhật ngay Thông tư 68/2019/TT-BTC – Quy định mới nhất về hóa đơn điện tử

1.     Hiệu lực thi hành

Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành ngày 30/09/2019 sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 14/11/2019.

Theo đó, kể từ ngày ngày 30/9/2019 – 31/10/2020, các văn bản của Bộ Tài chính đã ban hành sau đây vẫn còn hiệu lực:

 • Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải.
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính).
 • Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
 • Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015.
 • Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

Như vậy, kể từ ngày  01 tháng 11 năm 2020, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính nêu trên sẽ hết hiệu lực thi hành.

Cập nhật đầy đủ Thông tư 68/2019/TT-BTC xem chi tiết tại: Thông tư 68/2019/TT-BTC

2. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 68/2019/TT-BTC nhằm hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (sau đây gọi là Nghị định số 119/2018/NĐ-CP). Cụ thể, các nội dung hướng dẫn bao gồm: hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn điện tử, định dạng hóa đơn điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử và tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

3. Quy định nội dung của hóa đơn điện tử

Với Thông tư 68/2019/TT-BTC, Bộ Tài chính đã đưa ra các quy định rất chi tiết về từng nội dung khi xuất hiện trên hóa đơn:

 • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn.
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế).
 • Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua.
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua.
 • Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
 • Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có).

Quy định nội dung của hóa đơn điện tử tại Thông tư 68/2019/TT-BTC

4. Một số quy định khác

Không chỉ nội dung hóa đơn, các yêu cầu về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử; các nội dung khác trên hóa đơn điện tử; mẫu hiển thị của một số loại hóa đơn,… cũng được quy định rất cụ thể, chi tiết. Đặc biệt, Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng chỉ rõ từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trên đây là bài viết do Einvoice.vn tổng hợp, nếu bạn vẫn còn thắc mắc về thông tư 68/2019/TT-BTC hay muốn tìm hiểu thêm về hóa đơn điện tử ,vui lòng liên hệ Hotline sau để được tư vấn hoàn toàn miễn phí 24/7:

Miền Bắc: 1900 4767

Miền Nam/Trung: 1900 4768

Diễn đàn Webketoan