Chi nhánh có được khấu trừ Thuế GTGT đầu vào nếu hóa đơn do công ty mẹ thanh toán thay?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 13/09/2016 - 6435 lượt xem.

Căn cứ:
– Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh mới thành lập, chi nhánh có ký hợp đồng thuê đất, hợp đồng xây dựng, mua máy móc, thiết bị, vật tư nhưng người trực tiếp thanh toán qua ngân hàng là Công ty mẹ thì Chi nhánh vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Lưu ý:
Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên do Công ty mẹ thanh toán thay Chi nhánh thì phải có chứng từ thanh toán tham chiếu đối với các hóa đơn, hợp đồng tương ứng.

Nguồn tham khảo: Công văn 3991/TCT-CS, ngày 01/09/2016

Diễn đàn Webketoan