Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại được miễn thuế TNDN

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 27/06/2016 - 5257 lượt xem.

Căn cứ:
– Khoản 6, Điều 8, Thông tư 78/2014/TT-BTC
– Khoản 1, 2, Điều 15, Thông tư 78/2014/TT-BTC

Theo đó:

– Trường hợp Công ty cổ phần chia cổ tức cho cổ đông là doanh nghiệp bằng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại với tổng mệnh giá tương đương giá trị cổ tức nhận được thì phần thu nhập này doanh nghiệp được miễn thuế TNDN.

– Tuy nhiên, khi chuyển nhượng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại cho Công ty cổ phần thì doanh nghiệp phải tính, kê khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán theo quy định.

Giá mua để làm căn cứ tính thuế TNDN khi chuyển nhượng số cổ phiếu này là giá trị cổ tức tương ứng doanh nghiệp được nhận.

Nguồn tham khảo: Công văn 2794/TCT-DNL, ngày 22/06/2016.

Diễn đàn Webketoan