Chốt lịch nghỉ tết nguyên đán chính thức 2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 25/11/2016 - 8607 lượt xem.

Ngày 24/11/2016, Bộ lao động thương binh xã hội ban hành Thông báo 4699/TB-LĐTBXH

Theo Thông báo này, năm 2017, cán bộ, công viên chức nhà nước sẽ được nghỉ Tết Âm lịch với 07 ngày liên tục:

(từ thứ năm 26/01/2017 đến ngày 01/02/2017).

Do ngày 28/01/2016 và ngày 29/01/2017 (tức ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Âm lịch) trùng vào thứ Bày và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày 31/01/2017 và ngày 01/02/2017 (tức ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Âm lịch).

Các cơ quan đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ 7, Chủ Nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp theo quy định của pháp luật.

Lịch nghỉ này chỉ áp dụng đối với cán bộ, công viên chức (những người làm việc trong cơ quan Nhà nước).

Riêng người lao động trong các doanh nghiệp thì thực hiện theo quy định của doanh nghiệp, được hưởng lương nghỉ Tết Âm lịch (5 ngày) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 115 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 (người sử dụng lao động lựa chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch). 
Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Tải thông báo: Tại đây

Diễn đàn Webketoan