Chưa có MST phụ thuộc vẫn tạm thời được tính giảm trừ gia cảnh

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 15/08/2016 - 20641 lượt xem.

Ngày 10/08/2016, Tổng cục thuế ban hành công văn 3568/TCT-TNCN
Theo đó:

Theo hướng dẫn công văn 2259/TCT-TNCN, trường hợp giấy khai sinh ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP không có thông tin “Quyển số” đăng ký giấy khai sinh thì trong thời gian chưa được cấp mã số thuế, người nộp thuế thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký giảm trừ gia cảnh, có hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thì vẫn tạm thời được tính giảm trừ gia cảnh theo thực tế.

Về yêu cầu bắt buộc phải có thông tin “Quyển số” trên ứng dụng HTKK 3.3.7 đối với NPT dưới 14 tuổi khai sinh từ năm 2016, Tổng cục Thuế ghi nhận nội dung và sẽ thực hiện gỡ bỏ ràng buộc khi nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế phiên bản tới.

Tải công văn: Tại đây

Diễn đàn Webketoan