Chưa phát sinh thuế đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh, khi giải thể sẽ không được khấu trừ và hoàn thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 08/11/2016 - 4823 lượt xem.

Căn cứ:
– Khoản 1, Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Điểm c, Khoản 12, Điều 1, Thông tư 26/2015/TT-BTC

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế GTGT đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh (không có số thuế GTGT đầu ra) với số thuế GTGT đầu vào thì số thuế GTGT mua hàng (Công ty thuê văn phòng làm việc, tiền điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm…) doanh nghiệp không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Nguồn tham khảo: Công văn 5087/TCT-KK, ngày 03/11/2016

Diễn đàn Webketoan