Có được thay đổi hình thức nhận trợ cấp thất nghiệp?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 06/09/2017 - 3768 lượt xem.

Khi đến nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, ký nhận vào danh sách chi trả. Trường hợp người hưởng có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân thì đăng ký với Trung tâm Dịch vụ Việc làm để thông báo với cơ quan BHXH.

Bà Vũ Thị Sáu (tỉnh Thái Bình) có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 28/11/2016, ngày 27/6/2017 đăng ký nhận bằng tiền mặt. Từ tháng thứ 2 muốn nhận bằng tài khoản ATM. Bà Sáu hỏi, bà đăng ký chuyển phương thức chi trả tại Trung tâm dịch vụ việc làm phường Hoàng Diệu hay tại BHXH tỉnh Thái Bình?


Về vấn đề này, BHXH tỉnh Thái Bình trả lời như sau:

Tại Điểm 8.1, Khoản 8 Điều 25 Mục 5 quy trình chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của BHXH Việt Nam quy định: “Trách nhiệm của người hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Bưu điện huyện theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ Việc làm thông báo. Khi đến nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, ký nhận vào danh sách chi trả. Trường hợp người hưởng có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân thì đăng ký với Trung tâm Dịch vụ Việc làm để thông báo với cơ quan Bảo hiểm xã hội”.

Việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người hưởng theo hình thức tiền mặt hay qua tài khoản ATM, cơ quan BHXH căn cứ vào Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp do Trung tâm dịch vụ Việc làm chuyển đến.

Tuy nhiên, để tạo thuận lợi nhất cho người hưởng khi có nhu cầu thay đổi hình thức nhận trợ cấp thất nghiệp, đề nghị người nhận trợ cấp liên hệ với BHXH huyện, thành phố trên địa bàn để được hướng dẫn lập thông báo thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu 18-CBH) ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-BHXH để đảm bảo quyền lợi theo quy định.

Nguồn: Chinhphu.vn

Diễn đàn Webketoan