Cục thuế TP Hà Nội công nhận FAST là tổ chức hóa đơn điện tử đã được đánh giá và phối hợp

Đăng bởi: Phạm Hằng - Friday 13/12/2019 - 1579 lượt xem.

Ngày 6-12-2019, FAST chính thức được có mặt trong danh sách 24 tổ chức cung cấp đã tham gia đánh giá, phối hợp Cục Thuế TP Hà Nội triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn.

Nhằm triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01-01-2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 …Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 các thành phố lớn, Cục Thuế TP Hà Nội đã có thư mời các Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử  phối hợp triển khai trên địa bàn TP Hà Nội.

Vượt qua 4 tiêu chí khắt khe của Cục thuế TP Hà Nội, FAST đã được công nhận nằm trong danh sách 24 Tổ chức cung cấp đã tham gia đánh giá, phối hợp Cục Thuế TP Hà Nội triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn:

  • Đủ năng lực điều kiện quy định tại Điều 5 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14-03-2011, tiệm cận đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 23 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30-09-2019;
  • Có kinh nghiệm triển khai, đã có trên 100 khách hàng thuộc địa bàn TP Hà Nội sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử.
  • Trong thời gian chờ Tổng cục Thuế hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của TCCC dịch vụ hóa đơn điện tử (điểm b, khoản 1, Điều 34 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP  và Điều 16 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30-09-2019) bằng việc cung cấp tài khoản để Cục Thuế kết nối khai thác cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử, cho phép tra cứu phân tích theo tổ hợp các tiêu chí (MST, số hóa đơn, từ kỳ đến kỳ…) phục vụ quản lý thuế và bảo mật thông tin theo đúng quy định.
  • Công khai cam kết chính sách, chất lượng dịch vụ trên website của TCCC; các chính sách ưu đãi, khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử (nếu có) đối với Doanh nghiệp, Người nộp thuế trên địa bàn TP Hà Nội (VD: hỗ trợ miễn phí số hóa đơn điện tử tương đương với số hóa đơn đặt in/ tự in còn tồn chưa sử dụng; ưu đãi giá đối với khách hàng mới…).

FAST là nhà cung cấp hóa đơn điện tử được Cục Thuế TP Hà Nội công nhận

[Thông báo công nhận tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử FAST của Cục thuế Hà Nội]

Như vậy, đến thời điểm hiện tại phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice của Công ty Phần mềm FAST đã được sự công nhận của các cơ quan tổ chức sau:

· Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) trao giải Sao Khuê 2019 cho sản phẩm phần mềm tiêu biểu.

· Cục bản quyền tác giả Việt Nam cấp bản quyền.

· Cục thuế Tp HCM thẩm định và chứng nhận đạt chuẩn cho tổ chức trung gian cung cấp hóa đơn điện tử.

· Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đồng ý phối hợp và hỗ trợ triển khai cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

· Cục thuế Hà Nội công nhận là tổ chức hóa đơn điện tử được đánh giá và phối hợp.

 

Diễn đàn Webketoan