Đã kê khai thuế, hóa đơn sai thuế suất, xử lý như thế nào?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 20/07/2017 - 6791 lượt xem.

Căn cứ: Khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp đã xuất hóa đơn và giao hàng hóa cho bên mua. Bên bán và bên mua đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định. Sau đó phát hiện sai sót thì bên bán và bên mua:

– Phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót
– Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.
– Căn cứ hóa đơn xuất điều chỉnh kê khai điều chỉnh vào kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh

Nguồn tham khảo: Công văn 3127/TCT-KK, ngày 14/07/2017

Diễn đàn Webketoan