DOANH NGHIỆP NÀO ĐƯỢC LỌT VÀO LƯỢT NGẮM QUYẾT TOÁN THUẾ 2022?

Đăng bởi: Ngọc Đỗ - Friday 09/12/2022 - 2789 lượt xem.
Tăng cường quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế GTGT, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách gây thất thoát tiền của NSNN; thanh tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp có hoàn thuế lớn, các doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng ứng dụng CNTT, AI để đối chiếu, kiểm tra, quản lý việc sử dụng hóa đơn… Thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác vào ngân sách Nhà nước.
Yêu cầu tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có dư địa thu lớn hoặc có rủi ro cao như: …..
 Thương mại điện tử;
 Sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy trong nước; các tập đoàn, tổng công ty, công ty có phát sinh số thu nộp thuế lớn;
 Các doanh nghiệp quy mô lớn nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra;
 Các doanh nghiệp phát sinh chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án, chia tách, sáp nhập;
 Các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển giá, kết quả hoạt động kinh doanh lỗ nhiều năm.
 Các doanh nghiệp có rủi ro cao về hoá đơn;
 Các doanh nghiệp có rủi ro về hoàn thuế và các doanh nghiệp có nguồn thông tin rủi ro từ cơ quan Hải quan chuyển sang;
 Các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế theo các Luật thuế và Hiệp định.
(Theo Cổng Thông Tin Bộ Tài Chính) 

Diễn đàn Webketoan