File excel theo dõi tài sản

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 24/02/2014 - 36934 lượt xem.

Tác giả: Adam_Tran (FB: Nhon Tran)

Các bạn có thể sử dụng để theo dõi riêng cho từng bộ phận hoặc làm căn cứ tính toán, so sánh khi kiểm toán TSCĐ của các đơn vị khác.
Cấu trúc file đơn giản với tiêu đề cột cùng ghi chú cụ thể. Chỉ có công thức không có hàm VBA.

Một vài lưu ý:
– File tính toán khấu hao cho 1 kỳ là 1 khoảng thời gian bất kỳ Từ ngày … Đến ngày. Công thức ước lệ cho ngày đầu/cuối của 1 tháng.
– Khấu hao được trích tính cho 1 ngày, theo nguyên tắc làm tròn lên để loại trừ sai sót khi tổng hợp khấu hao cho những thời gian khác nhau. Sai sót tối đa cho 1 năm là 365 đồng và được trừ vào kỳ khấu hao cuối cùng – chấp nhận được.

Xem thêm nội dung:

– Tải file: http://webketoan.net/data/url/fQSfZWBeS

– Trao đổi cùng tác giả: http://www.webketoan.vn/forum/threads/2063153-File-theo-doi-TSCD-tinh-theo-ngay-Phuong-phap-duong-thang

 

Diễn đàn Webketoan