Hàng bán tại kho ngoại tỉnh có phải nộp thuế GTGT vãng lai?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Saturday 21/05/2016 - 5677 lượt xem.

Căn cứ :
– Điểm d, Khoản 1 và khoản 6, Điều 11, Thông tư 156/2013/TT-BTC
– Điểm a, Khoản 1, Điều 2, Thông tư 26/2015/TT-BTC

Theo đó:

Nếu công ty có thuê kho hàng tại tỉnh khác để chứa hàng và kinh doanh theo hình thức:

– Hàng ngày nhân viên bán hàng dùng xe chở hàng để đi bán vãng lai trong tỉnh;
– Cuối ngày nhân viên bán hàng làm báo cáo bán hàng, báo cáo tồn kho, gửi về phòng kế toán;
– Mọi hoạt động bán hàng đều được quản lý, điều hành trực tiếp trụ sở chính

thì công ty thực hiện khai và nộp thuế GTGT vãng lai đối với doanh thu bán hàng của kho hàng trên.

*Nguồn tham khảo: Công văn 1712/TCT-KK, ngày 25/04/2016.

Diễn đàn Webketoan