Hàng hóa bị hư hỏng do quá trình sinh hóa tự nhiên (rỉ sét, oxy hóa) , hết hạn sử dụng có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 24/06/2016 - 10752 lượt xem.

Căn cứ:  Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC

Theo đó: 

– Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.
– Hồ sơ để tính vào chi phí được trừ như sau:
+ Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập
Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa phải xác định rõ:
♦ Giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng
♦ Chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường(nếu có).
– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Hồ sơ lưu tại doanh nghiệp, xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu.

Tham khảo thêm:

Công văn 1657/CT-TTHT, ngày 16/03/2016, hướng dẫn về tiêu hủy hàng tồn kho hết hạn sử dụng

Công văn 2828/CT-TTHT, ngày 01/04/2016

 

Diễn đàn Webketoan