Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước đầy đủ năm 2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 14/04/2017 - 48582 lượt xem.

Thông tư 300/2016/TT-BTC ra đời, kéo theo đó là việc sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

Nhằm giúp cho độc giả dễ dàng tra cứu các mục, tiểu mục. Webketoan chia sẻ file do Cục thuế HCM hợp nhất từ các văn bản.

Hệ thống mục lục ngân sách này bắt đầu áp dụng từ năm 2017.

Toàn file văn bản : TẠI ĐÂY

 

 

Diễn đàn Webketoan