Hệ thống ngân hàng tại Việt Nam lớn như thế nào?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 28/12/2012 - 6983 lượt xem.

Hệ thống ngân hàng VN hiện có 1 NHCSXH, 1 NHPT, 5 NHTMNN, 37 NHTMCP, 54 chi nhánh NHNNg, 5 NHLD, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 31 cty tài chính và tài chính cho thuê, gần 1.100 quỹ tín dụng…

 

 
Thành Hưng

Theo TTVN

Diễn đàn Webketoan