Hội thảo: Cập Nhật IFRS Năm 2024 – Công Bố Nội Dung Chuẩn Mực IFRS 18

Đăng bởi: Đông Phan - Thursday 16/05/2024 - 735 lượt xem.

Cập Nhật Mới Nhất Về Lộ Trình Áp Dụng IFRS Tại Việt Nam

Theo quyết định số 345/QĐ-BTC, phương án công bố và áp dụng IFRS tại Việt Nam sẽ được triển khai qua 3 giai đoạn:

Giai đoạn Chuẩn Bị (2020-2021):

 • Trước tháng 3/2020: Xây dựng và ban hành Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính IFRS tại Việt Nam.
 • Trước tháng 12/2020: Thành lập Ban dịch thuật và soát xét, hoàn thành bản dịch IFRS sang tiếng Việt.
 • Trước tháng 3/2021: Bộ Tài chính xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật công bố bản dịch IFRS sang tiếng Việt.
 • Trước 15/11/2021: Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế tài chính liên quan đến việc áp dụng IFRS.
 • Đào tạo nguồn nhân lực và quy trình để triển khai áp dụng IFRS cho các doanh nghiệp.

Giai đoạn 1: Áp Dụng Tự Nguyện (2022-2025):

Doanh nghiệp có nhu cầu và đủ điều kiện có thể tự nguyện áp dụng IFRS. Cần thông báo với Bộ Tài chính trước khi triển khai.

Báo cáo tài chính hợp nhất:

 • Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn hoặc có các khoản vay được tài trợ bởi các định chế tài chính quốc tế.
 • Công ty mẹ là công ty niêm yết.
 • Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết.
 • Các công ty mẹ khác.

Báo cáo tài chính hợp nhất: Các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là công ty con của công ty mẹ ở nước ngoài có nhu cầu và đủ nguồn lực.

Giai đoạn 2: Áp Dụng Bắt Buộc Sau Năm 2025:

Sau năm 2025, tất cả các doanh nghiệp bắt buộc sử dụng IFRS:

Báo cáo tài chính hợp nhất: Áp dụng bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp ở giai đoạn 1 trừ các doanh nghiệp có chế độ kế toán siêu nhỏ.
Báo cáo tài chính riêng: Bộ Tài chính sẽ quy định thời điểm áp dụng IFRS bắt buộc hoặc tự nguyện, đảm bảo tính hiệu quả và khả thi dựa trên tình hình thực tế ở giai đoạn 1.

IFRS 18 sẽ thay thế IAS 1, với một số thay đổi đáng kể. Áp dụng từ kỳ báo cáo bắt đầu vào hoặc sau ngày 1/1/2027.

chuẩn mực ifrs 18

Đăng ký tham gia ngay hội thảo Cập Nhật IFRS Năm 2024 – Công Bố Nội Dung Chuẩn Mực IFRS 18 tại đường link: https://forms.gle/KsBPnKLnsGt4SL8W9

 • Thời gian: 8:30 AM – 18/5/2024
 • Địa điểm: Online qua nền tảng Zoom
 • Diễn giả: Th.S Nguyễn Phương Hằng – Giám đốc Cty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp Nguồn Lực Việt

🔍 Tham gia ngay để:
Cập nhật kiến thức về IFRS mới nhất
Hiểu rõ về thay đổi trong báo cáo tài chính
Sẵn sàng áp dụng cho thực tiễn doanh nghiệp

#Vietsourcing #WebKeToan #UBot

Xem thêm các thông tin khác tại mục Tin tức – Sự kiện

Diễn đàn Webketoan