Hợp nhất Báo cáo tài chính TT 202 (Nâng cao)

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 08/01/2016 - 5442 lượt xem.

THƯ MỜI NHẬP HỌC

Kính mời: Quý Anh Chị học viên 

Tham gia lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (CẬP NHẬT THEO THÔNG TƯ 202 – BỘ TÀI CHÍNH)

Mục tiêu khóa học:

Cung cấp cho người học những tình huống cụ thể của các quy định về lập báo cáo tài chính hợp nhất theo khung pháp lý kế toán hiện thành của Việt Nam (theo thông tư 202/2014/TT – BTC).

Đồng thời khóa học giúp cho người học những kiến thức căn bản để thu thập và xử lý thông tin từ những nghiệp vụ liên quan đến lập BCTCHN ở mức căn bản. 

Đối tượng tham gia:

  • Kế toán viên các Tổng công ty, Tập đoàn, Các công ty mẹ con, Công ty cổ phần…
  • Kiểm toán viên
  • Những người đang quan tâm đến BCTCHN 

Khai giảng  :        22.04.2016

Thời lượng  :        18 giờ (6 buổi)

Giảng viên  :        Thầy Nguyễn Văn Tuyên

Thời gian học:  

hnbc

 

Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên

Học phí giảm còn 2,800,000/ 1 học viên khi đăng kí qua webketoan

(Học phí sẽ được xuất hóa đơn cho công ty, đã bao gồm tài liệu, teabreak và chứng chỉ hoàn thành khóa học cuối khóa)

Nội dung chính:

Phần I: Tập đoàn và BCTCHN ·         Hợp nhất kinh doanh

·         Các vấn đề chung về BCTCHN

·         Phương pháp giá gốc, phương pháp vốn chủ sở hữu

Phần II: Lập BCTCHN tại thời điểm quyền kiểm soát thiết lập ·         Điều chỉnh giá ghi sổ của tài sản, nợ phải trả của công ty con theo giá hợp lý tại thời điểm mua

·         Loại trừ giá vốn đầu tư vào công ty con với vốn chủ sở hữu của công ty con theo giá hợp lý tại thời điểm mua

·         Loại trừ giá vốn đầu tư vào công ty con với vốn chủ sở hữu của công ty con theo giá hợp lý sau thời điểm mua

Phần III: Hạch toán giao dịch nội bộ tập đoàn ·         Phân loại giao dịch nội bộ tập đoàn

·         Nguyên tắc kế toán các khoản giao dịch nội bộ

·         Kế toán giao dịch thương mại nội bộ

·         Kế toán giao dịch cung cấp tín dụng nội bộ

·         Kế toán giao dịch cổ tức nội bộ

·         Kế toán các giao dịch nội bộ khác

Phần IV: Xử lý lợi ích cổ đông thiểu số ·         Bản chất NCI

·         Đánh giá NCI (tại thời điểm quyền kiểm soát thiết và sau đó)

·         Trình bày NCI

 

Địa điểm:  Trung tâm Đào tạo Nguồn Lực Việt (Vietsourcing)

Tầng 11, 538 CMT8, Phường 11, Quận 3, HCM

Hướng dẫn thanh toán học phí:

+ Chuyển khoản về:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp Nguồn Lực Việt

Tài khoản VNĐ số: 85596788

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Kinh Đô

Nội dung: (Họ tên/ Công ty) nộp học phí khoá: “Hợp Nhất Báo Cáo Tài Chính Theo TT202”.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ và đăng ký khóa học:

Hay email về: thaovuong@webketoan.vn

ĐT: 0917 326 413 (Ms.Thảo)

 

Trân Trọng,