Hướng dẫn áp dụng lương tối thiểu vùng 2013.

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 19/12/2012 - 16060 lượt xem.

Ngày 10 tháng 12 năm 2012, Bộ Lao Động- Thương Binh và Xã Hội vừa ban hành Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Chúng tôi xin tóm lược một số nội dung chính như sau:

Về mức lương tối thiểu vùng:

Về mức lương tối thiểu vùng được quy định, gồm 4 mức ( tăng 250.000 đồng – 350.000 đồng/tháng), cụ thể: mức 2.350.000 đồng/tháng áp dụng đối với địa bàn vùng I; mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với địa bàn vùng II; mức 1.800.000 đồng tháng áp dụng đối với địa bàn vùng III và mức 1.650.000 đồng/tháng áp dụng đối với địa bàn vùng IV.

Về đối tượng áp dụng:

Mức lương tối thiểu này sẽ chính thức được áp dụng từ 1/1/2013 và áp dụng chung đối với mọi đối tượng làm việc theo Hợp đồng lao động, kể cả các viên chức quản lý hưởng lương trong các doanh nghiệp, gồm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên.

Về địa bàn áp dụng

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng trong một số trường hợp cụ thể được quy định như sau:

♦  Địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời thực hiện theo mức lương tối thiểu vùng đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách; trường hợp địa bàn được thành lập mới từ các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất; trường hợp thành lập thành phố trực thuộc tỉnh từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì thực hiện mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với địa bàn thuộc vùng III.

♦  Doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn liền nhau có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất; doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó.

♦  Khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất đó thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất; trường hợp khu công nghiệp, khu chế xuất có các phân khu nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì doanh nghiệp hoạt động trong phân khu nằm trên địa bàn nào, thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó.

Theo Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH, mức lương thấp nhất trả cho lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng tương ứng quy định tại Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH .

Cũng theo thông tư này, khi áp dụng các quy định tại Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH, doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/1/2013; thay thế Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011. Mức lương tối thiểu tại Điều 3 và các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 1/1/2013.

Xem chi tiết thông tư và tải về tại đây

 

Diễn đàn Webketoan