Hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi và gia hạn thẻ BHYT – BHXH TP.HCM

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 19/08/2016 - 14492 lượt xem.

Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Khi đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sẽ được cơ quan BHXH gia hạn thẻ tự động như sau:

+ Đợt 1: Vào ngày 21 của tháng cuối kỳ gia hạn thẻ cũ.

+ Đợt 2: Vào ngày 26 của tháng cuối kỳ gia hạn thẻ cũ.

+ Đợt 3: Vào ngày 1 của tháng đầu kỳ gia hạn thẻ mới.

BHXH Thành phố sẽ thông báo danh sách các đơn vị được gia hạn tự động tại trang thông tin điện tử http://bhxhtphcm.gov.vn/; các đơn vị đang nộp trực tiếp tại BHXH quận, huyện vào mục http://bhxhtphcm.gov.vn/bhxh-quan-huyen/.

– Trong vòng 5 ngày kể từ ngày thông báo, thẻ gia hạn tự động sẽ được cơ quan BHXH chuyển về các đơn vị qua đường bưu điện (các đơn vị cần lưu ý thông tin địa chỉ đơn vị đã cung cấp cho cơ quan BHXH để đảm bảo thẻ BHYT được gửi về đến đúng đơn vị).

Ví dụ 3: Đơn vị đã thanh toán xong nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 12/2016 vào ngày 20/12/2016 thì thuộc đối tượng gia hạn tự động đợt 1, tương tự thanh toán xong ngày 25/12/2016 được gia hạn tự động đợt 2, thanh toán xong ngày 31/12/2016 được gia hạn tự động đợt 3.

– Đơn vị chưa thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán BHXH, BHYT, BHTN thì không thuộc đối tượng gia hạn tự động, sau khi thanh toán xong thì đơn vị lập hồ sơ đề nghị gia hạn thẻ BHYT. Thời gian người lao động chưa được cấp thẻ BHYT nếu có phát sinh chi phí khám chữa bệnh đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ví dụ 4: Đầu kỳ gia hạn thẻ BHYT năm 2017 đơn vị chưa thanh toán tiền, đến ngày 5/2/2017 mới đóng đủ tiền đến tháng 01/2017 và lập hồ sơ đề nghị gia hạn thẻ thì thẻ BHYT có giá trị tiếp nối thẻ cũ từ ngày 01/01/2017; Nếu phát sinh chi phí khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2017 đến ngày 5/2/2017 đơn vị phải chịu trách nhiệm.

– Trường hợp có thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu, đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh trước khi thẻ được gia hạn bằng hình thức giao dịch điện tử theo Phiếu giao nhận hồ sơ 403; nếu thẻ đã được gia hạn thì lập hồ sơ thay đổi nơi khám chữa bệnh từ ngày 1 đến ngày 10 tháng đầu quý sau theo Phiếu giao nhận hồ sơ 402.

Từ 01/03/2016, thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh tuyến huyện trên toàn quốc. Do đó, nếu có nhu cầu cần đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu về Bệnh viện quận, huyện thì không cần phải đổi thẻ.

Văn bản này có hiệu lực từ ngày ký (09/08/2016)

Bãi bỏ:
+ Khoản 4 Mục III Văn bản 212/BHXH-QLT ngày 19/01/2016 và
+ Mục 4 Văn bản 1139/BHXH-QLT ngày 29/04/2016 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn tham khảo: Công văn 1989/BHXH-QLT, ngày 09/08/2016

Diễn đàn Webketoan