Kê khai thuế GTGT đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở khác tỉnh nơi công ty đóng trụ sở chính

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 05/05/2016 - 10437 lượt xem.

Căn cứ quy định:
– Điểm c, Khoản 1, Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC
– Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC
Theo đó:
Chi nhánh công ty đóng trụ sở tại các tỉnh khác tỉnh nơi công ty đóng trụ sở chính được thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế riêng tại cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi Chi nhánh đóng trụ sở nếu:
+ Hạch toán phụ thuộc công ty.
+ Có con dấu theo đúng quy định của pháp luật.
+ Lập và lưu giữ sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.
+ Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của chi nhánh.
+ Có trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ và phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ tại chi nhánh

– Chi nhánh đóng địa bàn trên nhiều tỉnh và không xác định được doanh thu từng tỉnh thì chi nhánh thực hiện phân bổ số thuế GTGT phải nộp (nếu có) cho các tỉnh:
+ Số thuế GTGT phải nộp cho các tỉnh được tính theo tỷ lệ % giá trị đầu tư công trình tại từng tỉnh do người nộp thuế tự xác định nhân (X) với 2% doanh thu chưa có thuế GTGT của hoạt động xây dựng công trình
+ Số thuế GTGT đã nộp (theo chứng từ nộp thuế) của hoạt động xây dựng công trình liên tỉnh được trừ (-) vào số thuế phải nộp trên tờ khai thuế GTGT (Mẫu 01/GTGT) của công ty tại trụ sở chính
+ Lập bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, xây lắp liên tỉnh (mẫu 01-7/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC và sao gửi kèm theo Tờ khai thuế GTGT cho cục thuế nơi được hưởng nguồn thu Thuế GTGT

Nguồn tham khảo: Công văn 1762/TCT-KK ngày 27/04/2016

Diễn đàn Webketoan