Kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018

Đăng bởi: Phạm Hằng - Thursday 06/12/2018 - 1629 lượt xem.

Tổng  cục Thuế thông báo ban hành Quyết định số 258/QĐ-HĐT ngày 27/11/2018 về việc công nhận kết quả phúc khảo thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/11/2018

Download (PDF, 485B)

Webketoan Hub - Dịch vụ kế toán và tư vấn DN SME