Khai giảng khóa “Hợp Nhất BCTC TT202 Nâng Cao”

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 13/04/2017 - 2436 lượt xem.

THƯ MỜI NHẬP HỌC

Kính gửi: Quý Anh Chị học viên

Thư mời tham gia lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT202 (NÂNG CAO)

Đăng ký tham dự tại đây

Ngày khai giảng:    22/04/2017

Thời gian học:

Thời lượng: 18h

bctc

Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên

Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1 học viên

Địa điểm học: Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Tầng 11, Tòa nhà MB, 538 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TPHCM

Giảng viên: Thầy Lê Đình Tú, CPA

  • Cử nhân kế toán – kiểm toán, ĐH Quốc Gia TPHCM
  • Hơn 8 năm phụ trách và thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính cho rất nhiều Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng…
  • Thầy từng là Trưởng phòng Kiểm toán Trưởng VPĐD Hồ Chí Minh của công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.
  • Hiện tại, Thầy hiện đang làm Giám đốc tài chính của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư
  • Thầy đang phụ trách môn Hợp Nhất BCTC Cơ Bản & Nâng Cao tại Vietsourcing, với hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy.

 

Nội dung chính:

Phần 1: Sơ lược lại xử lý các giao dịch giữa Công ty Mẹ và Công ty Con trên Báo cáo tài chính hợp nhất ·         Loại trừ khoản đầu tư của Công ty mẹ vào Công ty Con: Loại trừ trong giao dịch hợp nhất kinh doanh đạt được quyền kiểm soát qua một lần mua và qua nhiều giai đoạn

·         Xử lý ảnh hưởng của chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ khi thu hồi tài sản, thanh toán nợ phải trả và anh hưởng của thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ giao dịch hợp nhất kinh doanh

·         Phân bổ lợi thế thương mại

·         Lợi ích cổ đông không kiểm soát

·         Xử lý cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát và quỹ khen thưởng, phúc lợi.

·         Lợi trừ các giao dịch nội bộ

Phần 2: Phương pháp xử lý các khoản dự phòng phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn ·         Dự phòng phải thu khó đòi

·         Dự phòng hàng tồn kho

·         Dự phòng đầu tư tài chính

·         Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa, bảo hành công trình xây dựng

Phần 3: Hợp nhất báo cáo tài chính của tập đoàn đa cấp và sở hữu chéo ·         Phương pháp hợp nhất cho tập đoàn đa cấp: Phương pháp trực tiếp, gián tiếp

·         Hợp nhât BCTC của công ty con được sở hữu chéo bởi các đơn vị khác trong tập đoàn

Phần 4: Tái cấu trúc tập đoàn ·         Thoái đầu tư:

+ Thoái vẫn giữ quyền kiểm soát;

+ Thoái chuyển từ kiểm soát sang đầu tư liên doanh, liên kết;

+ Thoái chuyển sang khoản đầu tư thông thường

+ Thoái toàn bộ vốn

·         Thay đổi cơ cấu và lợi ích do công ty con huy động thêm vốn đầu tư từ các chủ sở hữu

·         Hợp nhất kinh doanh dưới sự kiểm soát chung

Thực hành phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất đầy đủ từ phần 1 đến phần 4

Phần 5: Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

 

·         Nguyên tắc điều chỉnh ảnh hưởng của giao dịch mua, thanh lý công ty con đến các luồng tiền trong Báo cáo LCTT hợp nhất và thực hành lập Báo cáo LCTT hợp nhất.

 

 

Hướng dẫn thanh toán học phí:

 

+ Chuyển khoản về:

Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp Nguồn Lực Việt
Tài khoản VNĐ số: 85596788 – tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Kinh Đô, Hà Nội
Nội dung chuyển khoản: Họ tên Anh,chị / Công ty nộp học phí khóa……_HCM

 

+ Nộp tiền mặt hoặc thanh toán bằng máy POS tại:

Trung tâm Vietsourcing, tầng 11, Tòa nhà MB, 538 CMT8, Phường 11 Quận 3 (Gần CV Lê Thị Riêng)

Thời gian: 8h00 sáng đến 20h30 tối (thứ 2 đến thứ 7)

 

Để xem các khóa chuyên môn ngắn hạn khác anh / chị vui lòng truy cập:

Lịch khai giảng tại Hà Nội

Lịch khai giảng tại HCM

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ms Thảo_ Mobile: 0917 326 413

Hay email về: thaovuong@webketoan.vn

Đăng ký tham dự tại đây

Trân Trọng!

Diễn đàn Webketoan