Khóa học thực hành kiểm toán – nhận việc thực tế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 14/08/2018 - 2293 lượt xem.

Chương trình học thực hành kiểm toán được thiết kế riêng biệt phục vụ công việc thực tế tại doanh nghiệp dành cho các bạn học viên đang tìm kiếm cơ hội thực tập và nhận mức lương hấp dẫn ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

 • Đào tạo chuyên sâu về kiểm toán từ cơ bản đến nâng cao trong 20 buổi học.
 • Thực tập thực tế tại các công ty Kiểm toán trong quá trình học, nhận lương theo công việc
 • Được cam kết nhận thực tập tại các công ty kiểm toán với mức lương hấp dẫn ngay sau khi kết thúc khóa học (Yêu cầu đảm bảo mục tiêu đầu ra của khóa học)

Thời lượng: 20 buổi tương đương 60h

Giảng viên:

 • CPA. Bùi Thị Tĩnh – Giám đốc công ty kiểm toán Đại Việt
 • FCCA., CPA Ngô Như Vinh
 • CPA. Lê Văn Hiệp – Trưởng phòng kiểm toán công ty kiểm toán Đại Việt

Học phí: 5.000.000

NHẬN ƯU ĐÃI 20% chương trình khi đăng kí học qua Webketoan, còn 4.000.000đồng

Lịch khai giảng: 24/08/2018

Thời gian học: 18:15 – 21:15 Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu

Danh sách các đơn vị thực hành và thực tập:

 • Công ty kiểm toán Thủ Đô
 • Công ty Kiểm toán AVINA – IAFC
 • Công ty kiểm toán Hùng Vương
 • Công ty kiểm toán Đông Á
 • Công ty kiểm toán Đại Việt

Nội dung khóa học:

(Nội dung chi tiết vui lòng liên hệ tư vấn viên)

NỘI DUNG MỤC TIÊU
PHẦN 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN – 15 GIỜ CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN

·         Lập và trình bày BCTC

·         Hàng tồn kho

·         Tài sản cố định hữu hình

·         Tài sản cố định vô hình

·         Doanh thu

·         Chênh lệch tỷ giá

·         Thuế thu nhập doanh nghiệp

·         Áp dụng thông tư 200/BTC

PHẦN 2: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ – 12 GIỜ CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ

·         Thuế giá trị gia tăng

·         Thuế thu nhập doanh nghiệp

·         Thuế thu nhập cá nhân

·         Thuế nhà thầu

·         Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn có liên quan

PHẦN 3: THỰC HÀNH KIỂM TOÁN – 27H THỰC HÀNH KIỂM TOÁN BCTC

 • Tổng quan kiểm toán BCTC và vấn đề cơ bản về kiểm toán
 • Bằng chứng kiểm toán (mục tiêu kiểm toán và kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán)
 • Bố trí và sắp xếp công việc kiểm toán
 • Lập kế hoạch kiểm toán
 • Báo cáo kiểm toán
 • Cách trình bày giấy tờ làm việc, lưu trữ và sắp xếp giấy tờ làm việc

Thực hành kiểm toán tiền

 • Các lưu ý khi kiểm toán
 • Các thủ tục kiểm toán chủ yếu
 • Thực hành kiểm toán tiền

Thực hành kiểm toán phải thu, phải trả

 • Các lưu ý khi kiểm toán
 • Các thủ tục kiểm toán chủ yếu
 •  Thực hành kiểm toán tiền

Thực hành kiểm toán doanh thu

 • Các lưu ý khi kiểm toán
 • Các thủ tục kiểm toán chủ yếu
 • Thực hành kiểm toán tiền

Thực hành kiểm toán tài sản cố định

 • Các lưu ý khi kiểm toán
 • Các thủ tục kiểm toán chủ yếu
 • Thực hành kiểm toán tiền

Thực hành kiểm toán hàng tồn kho, giá vốn hàng bán

 • Các lưu ý khi kiểm toán
 • Các thủ tục kiểm toán chủ yếu
 • Thực hành kiểm toán tiền
 • Thực hành kiểm toán các lương và các khoản trích theo lương
 • Các lưu ý khi kiểm toán
 • Các thủ tục kiểm toán chủ yếu
 • Thực hành kiểm toán tiền

Thực hành kiểm toán các loại thuế

·         Các lưu ý khi kiểm toán

·         Các thủ tục kiểm toán chủ yếu

·         Thực hành kiểm toán tiền

Thực hành kiểm toán các yếu tố khác trên BCTC (Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng, vốn chủ sở hữu, các khoản vay, chi phí tài chính)

·         Các lưu ý khi kiểm toán

·         Các thủ tục kiểm toán chủ yếu

·         Thực hành kiểm toán tiền

Tổng hợp và lập báo cáo kiểm toán

·         Hướng dẫn cách tổng hợp và lập báo cáo kiểm toán

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY Hoặc email về: loan.webketoan@gmail.com gồm các thông tin:

 • Họ Tên học viên
 • SĐT
 • Khóa học
 • Ngày khai giảng khóa học
 • Đăng ký mấy suất

Trân trọng

Diễn đàn Webketoan