Kiểm soát nội bộ ( khai giảng 08/12/2012 tại TP Hồ Chí Minh)

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 28/11/2012 - 3842 lượt xem.
Mục tiêu khóa học:
Khóa học sẽ đưa ra những tình huống, những rủi ro hoạt động mà doanh nghiệp thường gặp, từ đó phân tích mục đích hoạt động cũng như mục đích kiểm soát liên quan để học viên có thể tự tiếp cận và đưa ra những thủ tục kiểm soát cho từng nội dung cụ thể.
Ngoài ra, khóa học còn phân tích kỹ càng các thành phần của Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp như Môi trường Kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Thủ tục kiểm soát, Trao đổi và thông tin, giám sát và kiểm tra và vai trò của từng thành phần đối với một Hệ thống Kiểm soát nội bộ hiệu quả. Từ đó học viên có cơ sở nhìn nhận và đánh giá về Hệ thống Kiểm soát nội bộ của đơn vị mình cũng như có cơ sở để đưa ra những biện pháp hoàn thiện hệ thống đó
Đối tượng học viên:
Khóa học được thiết kế dành cho các đối tượng sau đây:
 • Trưởng bộ phận, nhân viên cao cấp bộ phận Kiểm soát nội bộ
 • Trưởng bộ phận, nhân viên cao cấp bộ phận Kiểm toán nội bộ
 • Trưởng bộ phận, nhân viên cao cấp bộ phận Tài chính – Kế toán
 • Trưởng các bộ phận khác chưa có khái niệm về Kiểm soát nội bộ
 • Những cá nhân quan tâm khác

Thời lượng: 18h (6 buổi)
Học phí: 3.500.000đ
Chính sách ưu đãi:
– Học viên tự túc học phí: 5%
– Sinh viên đại học hoặc học viên vietsourcing: 5%
– Nhóm 5 người trở lên: 5%
– Nộp học phí trước khi giảng 15 ngày: 5 %
Giảng viên:

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế về kiểm soát nội bộ cho nhiều loại hình doanh nghiệp. Kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyển tải thông tin và giải quyết vấn đề sẽ giúp học viên nắm vững các chủ đề của khóa học.
Nội dung khóa học:
Kiểm soát nội bộ
Phần I: Câu chuyện thường gặp
 • Rủi ro khi không có thủ tục kiểm soát nội bộ
 • Rủi ro khi áp dụng thủ tục kiểm soát không phù hợp
 • Rủi ro không áp dụng thủ tục kiểm soát
Phần II: Rủi ro kinh doanh và quản trị rủi ro
 • Rủi ro kinh doanh
 • Phân loại rủi ro
 • Quản trị rủi ro
Phần III: Kiểm soát nội bộ với vai trò quản trị rủi ro
 • Phân loại kiểm soát nội bộ
 • Nguyên tắc cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Thủ tục kiểm soát
  • Môi trường kiểm soát
  • Đánh giá rủi ro
  • Trao đổi và thông tin
Tình huống thực tế
 • Một số hoạt động/ chức năng chính của doanh nghiệp (Sản xuất và Tổ chức Tài chính)
 • Những rủi ro liên quan tới các hoạt động/ chức năng nêu trên
 • Thủ tục kiểm soát chính đối với các hoạt động/ chức năng nêu trên
 • Thủ tục giám sát và kiểm tra liên quan…

Đăng ký

Liên hệ:
TPHCM: Công Ty Cổ Phần Nguổn Lực Cộng Đồng
                   ĐT: 35147307 – 0917 326 413 Email: clb@webketoan.vn
 
Hà Nội: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nguồn Lực Việt
                  ĐT: 01674.583.191     Emailhangntt@vietsourcing.com

Diễn đàn Webketoan