Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2013.

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 03/07/2013 - 36584 lượt xem.

Ngày 19/06/2013, Quốc hội ban hành Luật số 31/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá Trị Gia Tăng.

Theo đó, bổ sung một số đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

+ Bảo hiểm sức khoẻ,  các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người; các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thuỷ sản.; Bán nợ; Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống.

thue-gtgt

(Ảnh minh họa)

Cũng theo Luật này, Giá tính thuế đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng.

Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và cộng với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu;” ( Căn cứ trên Khoản 2, Điều 1, Luật 31/2013/QH13.

Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ: Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở.

Sẽ thực hiện giảm 50% mức thuế suất GTGT từ 01/07/2013 đến hết 30/6/2014 đối với các hợp đồng bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này thì áp dụng tính Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng , còn doanh nghiệp có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm mới bắt buộc khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, trừ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Xem toàn bộ văn bản và download về tại thuvienwwebketoan.

Diễn đàn Webketoan