Lương cơ sở có thể tăng từ 1.3 triệu đồng/tháng lên 1.39 triệu đồng/tháng từ 01/7/2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 14/11/2017 - 3428 lượt xem.

Ngày 13/11/2017, Theo dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 đã được thông qua thì từ ngày 01/7/2018, sẽ thực hiện tăng lương từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công; hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương ngân sách khó khăn không cân đối được nguồn theo quy định của Chính phủ.

                                         Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: internet

Như vậy lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp thai sản tăng lên 1,39 triệu đồng. Tăng 6,923% so với mức hiện hành.

Mức trần đóng BHXH, BHYT  tăng 27,8 triệu đồng.

Vậy giờ Người lao động chỉ chờ có Nghị định chính thức là có thể có căn cứ để áp dụng.

Diễn đàn Webketoan