Mã số thuế người phụ thuộc đối với con trên 15 tuổi và con học trình độ sau đại học

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 03/08/2016 - 8182 lượt xem.

1. Cấp MST người phụ thuộc là con trên 15 tuổi
Căn cứ:
– Điểm g, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC
– Điều 3, Điều 4, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA
Theo đó:
– Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam có nghĩa vụ đến cơ quan Công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú làm thủ tục cấp CMND theo quy định.
Do đó, để tránh kê khai trùng thì hồ sơ chứng minh đối với người phụ thuộc là con trên 15 tuổi bắt buộc phải có bản chụp CMND.
– Trường hợp người phụ thuộc thuộc diện tạm thời chưa được cấp CMND theo quy định của cơ quan công an(điều 4, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA) nên chưa được cấp MST NPT thì trong thời gian chưa được cấp vẫn được tạm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo thực tế.
Trường hợp những người phụ thuộc này khỏi bệnh, hết thời hạn tạm giam, thời hạn thi hành án,… và được cơ quan công an cấp CMND thì người nộp thuế phải thực hiện bổ sung thông tin đăng ký và hoàn thiện hồ sơ theo quy định để được cấp MST NPT.

2. Về việc giảm trừ người phụ thuộc là con đang học tại các trường đại học với trình độ sau đại học (thạc sỹ)

Căn cứ: Điểm d, khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC
Theo đó:
– Trường hợp người phụ thuộc là con đang theo học tại bậc đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông(tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 06 đến tháng 09 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng thì được tính là người phụ thuộc của người nộp thuế.
– Trường hợp người phụ thuộc là con đang học trình độ thạc sỹ tại các trường đại học thì không thuộc diện được tính là người phụ thuộc của người nộp thuế

Nguồn tham khảo: Công văn 3420/TCT-TNCN, ngày 01/08/2016

Diễn đàn Webketoan