MISA tiên phong ra mắt phần mềm đáp ứng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Đăng bởi: Thư Phạm - Sunday 10/07/2022 - 6870 lượt xem.

MISA tiên phong ra mắt phần mềm AMIS thuế TNCN đáp ứng quy định về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) điện tử và quản lý, kê khai thuế TNCN theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/TT-BTC.
Theo đó, thông tin quy định về việc chuyển đổi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Cụ thể, chứng từ khấu trừ được coi là một chứng từ điện tử, tuân theo quy tắc và quy định của chứng từ điện tử. Từ ngày 01/07/2022 các tổ chức, doanh nghiệp chính thức chuyển đổi sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử. Việc thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính. Với quy định này, doanh nghiệp cần một phần mềm tích hợp đầy đủ nghiệp vụ thông tư của cơ quan thuế, đặc biệt về thuế TNCN.
Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu chuyển đổi và sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/TT-BTC, MISA tiên phong ra mắt phần mềm AMIS thuế TNCN đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ chứng từ điện tử mới nhất từ ngày 1/7/2022. AMIS thuế TNCN giúp CEO/Chủ doanh nghiệp nói chung, người làm kế toán và C&B (Compensation & Benefits) nói riêng đơn giản hóa toàn bộ nghiệp vụ kê khai thuế TNCN.

MISA tiên phong ra mắt phần mềm AMIS thuế TNCN đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ chứng từ điện tử từ ngày 1/7/2022

Ngoài đáp ứng nghiệp vụ quản lý, kê khai thuế TNCN, phần mềm AMIS thuế TNCN còn cung cấp bộ hồ sơ đăng ký mẫu theo Thông tư số 78/TT-BTC để doanh nghiệp sử dụng và đăng ký với cơ quan thuế. Bên cạnh đó, phần mềm này đáp ứng việc ký điện tử trên đầy đủ mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, tờ khai, bảng kê và lưu trữ nội bộ và nộp trực tiếp cho cơ quan Thuế.

AMIS thuế TNCN đáp ứng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quy định

Đặc biệt, phần mềm AMIS thuế TNCN cập nhật sẵn mẫu đăng ký MST cá nhân; đăng ký người phụ thuộc; quyết toán thuế TNCN hàng năm; kê khai thuế TNCN hàng tháng/ quý/ lần phát sinh; chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử. Tính năng 5 trong 1 này chính là chìa khóa tăng năng suất của nhân viên lên hơn 60% khi điện tử hoá hoàn toàn thủ tục Thuế TNCN, xoá bỏ công tác nhập liệu và tính toán phức tạp.

Tính năng 5 trong 1 của AMIS thuế TNCN giúp người làm kế toán và C&B nâng cao năng suất làm việc, giảm thiểu sai sót

Điểm nổi bật của AMIS thuế TNCN là tích hợp ngay trên AMIS Kế toán, AMIS Nhân sự của MISA để tạo thành hệ sinh thái tiện lợi mà không cần chuyển dữ liệu qua lại trên các phần mềm khác. Phần mềm kết nối sẵn với Tổng cục Thuế, chính vì vậy, doanh nghiệp có thể tức thời tra cứu tiến độ và tình hình xử lý hồ sơ điện tử kê khai, đăng ký, quyết toán thuế TNCN. Điều này giúp giảm thiểu tối đa sai sót trong quá trình hoàn thiện các chứng từ khấu trừ thuế TNCN của doanh nghiệp.

Trước xu thế chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực đặt ra yêu cầu về tính đơn giản hóa và điện tử hóa nghiệp vụ kê khai Thuế TNCN. Việc AMIS thuế TNCN nhanh chóng đáp ứng Thông tư của Bộ Tài chính giúp các doanh nghiệp dễ dàng thực hiện nghiệp vụ kế toán, C&B về kê khai, quản lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo đúng quy định.

Diễn đàn Webketoan