Một số sai phạm của doanh nghiệp qua công tác kiểm tra nội bộ ngành

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 15/05/2017 - 10491 lượt xem.

Hàng năm Tổng cục Thuế đều có ban hành Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra nội bộ ngành.

Thời gian qua ngành thuế tỉnh Hậu Giang cũng thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ ngành. Qua đó, đánh giá đúng những mặt ưu điểm để phát huy; phát hiện các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao của công chức để kịp thời xử lý, chấn chỉnh, uốn nắn và khắc phục; góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tinh thần trách nhiệm của công chức, từng bước xây dựng đội ngũ công chức thuế chuyên sâu, chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý thuế; từng bước đưa công tác quản lý thuế và quản lý nội bộ ngành thuế dần đi vào nề nếp, tăng cường kỷ cương kỷ luật, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng ngành thuế ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Qua công tác kiểm tra nội bộ về công tác kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế cũng đã tổng hợp được một số sai phạm thường gặp trong việc thực hiện kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp, điển hình như sau:
1. Doanh nghiệp kê khai khấu trừ và hạch toán vào chi phí các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Kê khai khấu trừ và hạch toán vào chi phí các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp bỏ trốn đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

3. Hạch toán vào chi phí các khoản chi không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

4. Kê khai khấu trừ và hạch toán vào chi phí các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

5. Hạch toán vào chi phí chi khấu hao tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

6. Hạch toán vào chi phí chi khấu hao tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.

7. Hạch toán vào chi phí chi tiền lương, tiền công không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định.

8. Hạch toán vào chi phí phần chi phí trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần góp điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh ngiệp.

9. Hạch toán vào chi phí các khoản tiền phạt vi phạm hành chính.

10. Kê khai thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra và hạch toán doanh thu sót hóa đơn.

11. Không thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng đối với doanh nghiệp vừa kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT theo quy định.
Với những sai phạm trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân do chủ quan, khách quan trong quá trình thực hiện kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chủ yếu là do việc cập nhật, nắm bắt các quy định của pháp luật luật về thuế chưa kịp thời. Qua đó, cơ quan thuế cũng đã tiến hành xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thuế của doanh nghiệp qua công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế./.

Nguồn: Cục Thuế Hậu Giang

 

Diễn đàn Webketoan