Mua bán xuất hóa đơn theo giá tạm tính phải xuất lại hóa đơn điều chỉnh khi có giá chính thức

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 12/05/2016 - 8733 lượt xem.

Căn cứ:
– Khoản 1, Điều 34 Luật quản lý thuế 78/2006/QH11
– Khoản 1, Điều 8, Khoản 5, Điều 10, Thông tư 06/2012/TT-BTC
– Khoản 3, Điều 18, Thông tư 64/2013/TT-BTC

Theo đó:

– Doanh nghiệp ký hợp đồng bán hàng hóa theo hình thức mua bán chốt giá sau, khi giao hàng hóa đã xuất hóa đơn trên giá tạm tính thì khi chốt giá bán chính thức, doanh nghiệp phải xuất hóa đơn điều chỉnh.
– Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ hóa đơn xuất bổ sung điều chỉnh hóa đơn số…ngày…tháng…năm, điều chỉnh hợp đồng số…ngày…tháng…năm.
– Bên bán và bên mua chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của số lượng và giá bán sản phẩm, việc thanh toán tiền hàng.
– Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào theo quy định.

Nguồn tham khảo: Công văn 1872/TCT-CS, ngày 05/05/2016

Diễn đàn Webketoan