Nghỉ bao nhiêu ngày trong tháng thì không phải đóng bảo hiểm?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 01/09/2017 - 6522 lượt xem.

 

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 85, Khoản 4 Điều 86 Luật BHXH năm 2014, người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc mà không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả người sử dụng lao động và người lao động không phải đóng BHXH tháng đó.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp trong tháng người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương 13 ngày làm việc thì cả người sử dụng lao động và người lao động vẫn phải đóng BHXH tháng đó.

Nguồn: Chinhphu.vn

Diễn đàn Webketoan