Nghị định mới quy định về lệ phí trước bạ

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 17/10/2016 - 5547 lượt xem.

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 140/2016/NĐ-CP.

Nghị định này quy định về
– Đối tượng chịu lệ phí trước bạ
– Người nộp lệ phí trước bạ
– Căn cứ tính lệ phí trước bạ
– Ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ
– Chế độ khai, thu, nộp và quản lý lệ phí trước bạ.

Tài sản cho thuê tài chính được chuyển quyền sở hữu cho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê thông qua việc nhượng, bán tài sản cho thuê thì bên thuê được miễn nộp lệ phí trước bạ; trường hợp công ty cho thuê tài chính mua tài sản của đơn vị có tài sản đã nộp lệ phí trước bạ sau đó cho chính đơn vị bán tài sản thuê lại thì công ty cho thuê tài chính được miễn nộp lệ phí trước bạ.

Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.

Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.
…….
Nghị định có hiệu lực 01/01/2017

Tải Nghị định: Tại đây

Diễn đàn Webketoan