Những hướng dẫn mới về lĩnh vực Lao động – Tiền lương

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 29/03/2017 - 5657 lượt xem.

Câu hỏi 1: Chế độ với trường hợp nghỉ việc điều trị tai nạn lao động

 

Câu hỏi 2:  Đủ tuổi nghỉ hưu, có được kéo dài hợp đồng lao động?

Câu hỏi  3: Doanh nghiệp đổi tên, có phải cấp lại giấy phép cho lao động?

Câu hỏi 4: Đơn vị sự nghiệp có áp dụng mức lương tối thiểu vùng?

Câu hỏi 5: Làm việc sau nghỉ hưu có được trợ cấp khi thôi việc?

 

Biên tập: Webketoan

Nguồn: Cổng thông tin điện tử chính phủ

Diễn đàn Webketoan