Nội dung mới cập nhật của trang tư vấn từ ngày 02/01/2013 đến 14/01/2013

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 14/01/2013 - 8546 lượt xem.

Foreign contractor tax.

 

 ♦ General provision

+ Subjects of application.

+ Non-applicable subjects.

+ Applicable taxes.

+ Interpretation of terms.

♦ Tax registration dossiers

+ Tax registration dossiers of foreign contractors.

+ Issuing the tax registration certificate.

♦ Declaration, payment and finalization tax

+ Case of VAT payment by the tax withholding method and EIT payment on the basis of declaring turnover and expenses for determination of EIT-liable incomes

+ Case of payment of VAT calculated directly on the added value and payment of EIT on a percentage of turnover.

+ Case of payment of VAT by the withholding method and payment of EIT on a percentage of turnove.

+ Case foreign contractors entering partnerships with Vietnamese economic organizations to conduct business operations in Vietnam on the basis of contractor operation contracts.

 Thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

+ Cách tính tỷ lệ lao động khuyết tật để được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN.

+ Hướng dẫn chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

 Thuế thu nhập cá nhân.

 

+ Quy định chung thuế TNCN.

+ Thuế đối với cá nhân cư trú.

+ Thuế đối với cá nhân không cư trú.

+ Hói đáp thuế TNCN.

 Lao động, tiền lương, bảo hiểm.

 

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về bảo hiểm thất nghiệp.

 

Diễn đàn Webketoan