Ông Trần Xuân Giá từ nhiệm, Ông Trần Hùng Huy lên làm chủ tịch HĐQT của ACB

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 20/09/2012 - 3421 lượt xem.
Ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang từ nhiệm, ông Trần Hùng Huy lên làm chủ tịch HĐQT, ông Lương Văn Tự và ông Julian Fong Loong Choon lên làm phó chủ tịch HĐQT.

Tại cuộc họp của Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu (ACB) ngày hôm qua 18/9, HĐQT ACB đã đi đến một số quyết định thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu như sau:

 

1. HĐQT chấp thuận việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT:

– Ông Trần Xuân Giá, Chủ tịch HĐQT, từ nhiệm vì lý do sức khỏe

– Ông Lê Vũ Kỳ, Phó Chủ tịch HĐQT, từ nhiệm vì lý do cá nhân

– Ông Trịnh Kim Quang, Phó Chủ tịch HĐQT, từ nhiệm vì lý do cá nhân

(Các thành viên này có liên quan đến việc phê chuẩn cho Ông Lý Xuân Hải ủy thác 19 nhân viên ACB thực hiện việc nhận 718 tỷ đồng của ACB để gửi vào Ngân hàng Công Thương Việt Nam)

2. HĐQT cũng đã bầu các chức danh Chủ Tịch và Phó Chủ tịch như sau:

– Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT

– Ông Julian Fong Loong Choon, Phó Chủ tịch HĐQT

– Ông Lương Văn Tự, Phó Chủ tịch HĐQT.

Diễn đàn Webketoan