Phạt nặng DN “quên” nghĩa vụ thông tin

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 26/11/2013 - 16272 lượt xem.

Hàng loạt chế tài mới theo hướng tăng nặng đối với hành vi vi phạm công bố thông tin của công ty đại chúng, bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay (15-11). 

“Ông lớn” cũng vi phạm

Có 3 loại hình công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán gồm: công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng; công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở GDCK; công ty có cổ phiếu được ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng trở lên.

Theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên TTCK, các công ty đại chúng phải công bố đầy đủ nội dung thông tin về báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của công ty đại chúng và trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK)…

Nếu chiểu theo quy định này, thì trong số hàng nghìn công ty đại chúng đã đăng ký với UBCK, có rất nhiều đơn vị vi phạm.

Điển hình như trên Trang công bố thông tin của UBCK, tuy đã gần hết năm 2013, nhưng hiện nhà đầu tư không tìm thấy thông tin về báo cáo tài chính năm 2012 của một loạt “ông lớn” như: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB)…

Ngoài lỗi phổ biến là không công bố thông tin tài chính, nhiều thông tin quan trọng khác cũng không được công ty đại chúng công bố theo quy định như: thay đổi cơ cấu cổ đông, cập nhật kết quả kinh doanh…

Điều dễ nhận thấy là các thông tin ít trọng yếu hơn như: thay đổi nhân sự, điều chỉnh giấy phép kinh doanh… lại được các doanh nghiệp cập nhật khá đều đặn.

Tuy đã gần hết năm 2013, nhưng nhiều doanh nghiệp gần như không cập nhật thông tin về các mặt hoạt động của mình trong năm nay, để cổ đông nắm bắt. 

Phạt nặng để răn đe

Bắt đầu từ hôm nay (15-11), Nghị định 108/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK, có hiệu lực.

Ngoài bổ sung các hành vi mới bị xử phạt, Nghị định 108/2013 còn đưa ra nhiều chế tài xử lý theo hướng tăng nặng đối với các hành vi vi phạm của công ty đại chúng.

Điển hình như, phạt từ 30 – 50 triệu đồng nếu công ty đại chúng không đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký (VSD); vi phạm quy định về thực hiện quyền, đăng ký, lưu ký chứng khoán tại VSD…

Khác với quy định trước đây, Nghị định 108/2013 không quy định chung chung các trường hợp công ty đại chúng bị xử phạt khi không tuân thủ các quy định về quản trị công ty, mà đưa ra các quy định cụ thể như: phạt 50 – 70 triệu đồng đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, giám đốc và cán bộ quản lý khác của công ty đại chúng không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về quản trị công ty theo quy định của pháp luật; phạt từ 70 – 100 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm quy định pháp luật về quản trị công ty, về bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát…

Nghị định 108/2013 còn quy định công ty đại chúng bị phạt từ 10 – 30 triệu đồng nếu không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về phương tiện, hình thức công bố thông tin.

Theo quy định của Thông tư 52/2012, các công ty đại chúng, ngoài việc phải công bố đầy đủ nội dung thông tin về báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và trên phương tiện công bố thông tin của UBCK, công ty đại chúng còn phải đồng thời đăng tải ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính năm trên một số báo có phạm vi phát hành trên toàn quốc để nhà đầu tư tham khảo…

Ngoài ra, một loạt các hành vi vi phạm khác của công ty đại chúng cũng bị áp dụng các chế tài xử phạt nặng hơn so với các quy định trước đây như: phạt 70 – 100 triệu đồng đối với hành vi công ty đại chúng không lập trang thông tin điện tử, công bố thông tin có nội dung không chính xác…

Với quy định mới, UBCK cho biết, cơ quan này hy vọng các doanh nghiệp sẽ tuân thủ nghiêm túc hơn nghĩa vụ công bố thông tin, thúc đấy sự minh bạch trên TTCK.

Nguồn báo SG ĐTTC

Diễn đàn Webketoan