So sánh chuẩn mực Kế Toán Việt Nam (VAS) và Quốc Tế (IAS/IFRS)

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 10/04/2017 - 7746 lượt xem.

Kính gửi: Quý Anh Chị học viên 

Thông tin lớp học:  SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (VAS) VÀ QUỐC TẾ (IAS/IFRS)

Đăng ký tham dự tại đây

Ngày khai giảng:    22/04/2017 

Thời gian học:        

SAS

Thời lượng: 12h

Học phí gốc: 2.500.000 vnd/ 1 học viên

Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.000.000 VND/1 học viên

Địa điểm học: Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Tầng 11, Tòa nhà MB, 538 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TPHCM 

Giảng viên: Thầy Nguyễn Tiến Trình, CPA. 

 • Tốt nghiệp khoa kế toán – kiểm toán ĐH Kinh Tế TPHCM
 • Đã từng đảm nhiệm các vị trí:
 • Phó phòng kiểm toán Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 • Trưởng phòng kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc Tế
 • Hiện tại đang là Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam.
 • Thầy có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Đại Học & Công ty khác nhau: Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế, Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam.
 • Thầy đang phụ trách giảng dạy chính cho các khóa tại Vietsourcing:
 • Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất
 • Kiểm Toán Nội Bộ
 • So sánh chuẩn mực kế toán VN (VAS) và Quốc tế (IAS/IFRS).
 • Khóa Phân Tích Báo Cáo Tài Chính
 • Khóa Kế Toán Tài Chính Cơ Bản

 

Phần 1: Tổng quan về chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực quốc tế (IAS/IFRS)
Phần 2: So sánh các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực quốc tế (IAS/IFRS)
 • IAS  – Quy định chung và VAS – Chuẩn mực chung
 • IAS 1 và VAS 21 – Trình bày báo cáo tài chính
 • IAS 2 và VAS 02 – Hàng tồn kho
 • IAS 7 và VAS 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • IAS 8 và VAS 29 – Chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và các sai sót
 • IAS 10 và VAS 32 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
 • IAS 11 và VAS 15 – Hợp đồng xây dựng
 • IAS 12 và VAS 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • IAS 14 và VAS 28 – Báo cáo bộ phận
 • IAS 16 và VAS 03 – Tài sản cố định hữu hình
 • IAS 17 và VAS 06 – Thuê tài sản
 • IFRS 15 và VAS 14 – Doanh thu
 • IAS 20 – Kế toán các khoản trợ cấp của Chính phủ và trình bày các khoản hỗ trợ của Chính phủ
 • IAS 21 và VAS 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
 • IAS 23 và VAS 16 – Chi phí đi vay
 • IAS 24 và VAS 26 – Thông tin về các bên liên quan
 • IFRS 3/IAS 10 và VAS 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
 • IAS 28 và VAS 07 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
 • IAS 36 – Tổn thất tài sản
 • IAS 37 và VAS 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
 • IAS 28 và VAS 04 – Tài sản cố định vô hình
Phần 3: Các bút toán điều chỉnh

Hướng dẫn thanh toán học phí:

+ Chuyển khoản về:

Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp Nguồn Lực Việt
Tài khoản VNĐ số: 85596788 – tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh
Kinh Đô, Hà Nội
Nội dung chuyển khoản: Họ tên Anh,chị / Công ty nộp học phí khóa……_HCM

+ Nộp tiền mặt hoặc thanh toán bằng máy POS tại:

Trung tâm Vietsourcing, tầng 11, Tòa nhà MB, 538 CMT8, Phường 11 Quận 3 (Gần CV Lê Thị Riêng)

Thời gian: 8h00 sáng đến 20h30 tối (thứ 2 đến thứ 7)

Để xem các khóa chuyên môn ngắn hạn khác anh / chị vui lòng truy cập:

Lịch khai giảng tại Hà Nội

Lịch khai giảng tại HCM

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ms Thảo_ Mobile: 0917 326 413

Hay email về: thaovuong@webketoan.vn

Đăng ký tham dự tại đây

Trân Trọng!

Diễn đàn Webketoan