Tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2020

Đăng bởi: Phạm Hằng - Thursday 04/06/2020 - 2515 lượt xem.

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ban hành ngày 02/6/2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh tăng thêm như sau:

  • Tăng 2 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) đối với người nộp thuế (trước đây là 9 triệu đồng/tháng/người)
  • Tăng thêm 800 nghìn đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng  đối với người phụ thuộc (trước đây là 3,6 triệu đồng/tháng/người)

Giảm trừ gia cảnh năm 2020

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh hiện hành được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Diễn đàn Webketoan