Thông báo “Bồi dưỡng Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế và các văn bản sửa đổi năm 2013”

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 29/11/2013 - 15889 lượt xem.

1.   ĐỐI TƯỢNG:

–         Lãnh đạo các Doanh nghiệp

–         Kế toán Trưởng, Kế toán viên

–         Các đối tượng đang làm công tác Kế toán – Thuế tại các doanh nghiệp.

2.  NỘI DUNG:

–         Giới thiệu những thay đổi chính của Luật Thuế được sửa đổi bổ sung

–         Giới thiệu và cách thực thi những Nghị định, Thông tư về việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung năm 2013.

3.   THỜI GIAN:

–         2 buổi vào Chủ nhật 15/11/2013

–         Sáng: 8:00-11:00, Chiều 13:30-16:30

–         Học phí: 500.000 đồng

4.  ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ:

37 Trần Quý Khoách, P.Tân Định, Quận 1

5.  GIẢNG VIÊN:

ThS. Đổ Đăng Tăng- Nguyên TP.Tuyên truyền Cục Thuế TP.HCM

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

dfhdhgh

Diễn đàn Webketoan