Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 05/10/2017 - 4680 lượt xem.

Ngày 29/09/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông báo 4702/TB-KBNN, thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 09 năm 2017, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 10 năm 2017 là 1 USD = 22.444 đồng (tăng 22 đồng so với tháng 09/2017).

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 10 năm 2017 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
– Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

TẢI THÔNG BÁO: TẠI ĐÂY

Diễn đàn Webketoan