Thông báo :V/v nâng cấp Công cụ nhập tờ khai ĐKT TNCN- Phiên bản: 2.5

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 07/01/2013 - 7632 lượt xem.

      Tổng cục Thuế đã hoàn thành phiên bản nâng cấp Công cụ nhập tờ khai ĐKT TNCN – Phiên bản: 2.5 đáp ứng các yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng công cụ. Cục Thuế thông báo cho cơ quan chi trả ngày 07/01/2013 là thời điểm hết hiệu lực công cụ nhập tờ khai ĐKT TNCN phiên bản 2.4. Đề nghị các cơ quan chi trả thực hiện download phiên bản mới 2.5 của công cụ nhập tờ khai ĐKT TNCN trên trang thông tin http://www.tncnonline.com.vn hoặc http://cucthue.longan.gov.vn.

 
Nội dung nâng cấp Công cụ nhập tờ khai ĐKT TNCN (TNCN 2.5) bao gồm những nội dung sau đây:

Kiểm tra bắt buộc nhập thông tin giấy tờ tùy thân  

Nếu người nộp thuế có quốc tịch là Việt Nam (Quốc tịch là 00): Bắt buộc nhập CMT. Yêu cầu nhập 9 ký tự số hoặc 12 ký tự số.

Kiểm tra lỗi trên công cụ nhập:

   ♦ Mọi thông tin định dạng ngày tháng bắt buộc theo định dạng DD/MM/YYYY và không lớn hơn ngày hiện tại

     ♦ Danh mục: bắt buộc phải nằm trong danh mục hiện hành

    ♦ Thông tin quận huyện phải nằm trong tỉnh/ thành phố, thông tin phường xã phải nằm trong quận huyện.

     ♦ Kiểm tra thông tin số lượng NNT thực tế trong file với số liệu trên trường “Số lượng”. Nếu sai sẽ báo lỗi “Thông tin kê khai sai” và bôi đậm vào trường số lượng 

Cập nhật danh mục mới nhất cho các danh mục sau:

     ♦ Thành phố: Cập nhật danh mục Tỉnh thành phố có hiệu lực theo ứng dụng ĐKT hiện hành

     ♦ Quân huyện: Cập nhật danh mục Quận huyện có hiệu lực theo ứng dụng ĐKT hiện hành

     ♦ Phường xã: Cập nhật danh mục Phường xã có hiệu lực theo ứng dụng ĐKT hiện hành

     ♦ Quốc tịch: Danh mục quốc tịch có hiệu lực theo ứng dụng ĐKT hiện hành

    ♦ Cơ quan thuế quản lý: Danh mục cơ quan thuế QLT có hiệu lực như theo ứng dụng ĐKT hiện hành.

Chức năng in tờ khai

    ♦ Sửa lại mẫu tờ khai theo mẫu TT80/05-ĐK-TCT

    ♦ Cho phép in tờ khai với CMT 12 ký tự.

Mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện nâng cấp công cụ nhập tờ khai ĐKT TNCN- Phiên bản: 2.5 đề nghị cơ quan chi trả thu nhập liên hệ với Cục Thuế tỉnh Long An qua địa chỉ P_tinhoc.lan@gdt.gov.vn hoặc số điện thoại 0723 822873 để được hướng dẫn thêm./.

Bạn download phần mềm tại thư viện webketoan tại đây

 

Phòng Tin học Cục Thuế Long An

Diễn đàn Webketoan