Thông tư 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHDT, hướng dẫn xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 21/04/2016 - 3517 lượt xem.

Ngày 05/04/2016 Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ khoa học và công nghệ ban hành thông tư 05/2016/TTLT-BKHCN- BKHDT
Theo đó:
Biện pháp buộc thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp chỉ được áp dụng khi:
+ Doanh nghiệp vi phạm không chấm dứt hành vi sử dụng tên doanh nghiệp xâm phạm trên hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, biển hiệu, giấy tờ giao dịch
+ Không tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp xâm phạm theo thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc theo thỏa thuận của các bên.

Biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được áp dụng đối với doanh nghiệp vi phạm không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau:
+ Buộc thay đổi tên doanh nghiệp
+ Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền
+ Không gửi báo cáo giải trình theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/05/2016
Xem chi tiết và download: Tại đây

Diễn đàn Webketoan