Thông tư 35/2013/TT-BTC cho phép khai thuế qua dịch vụ T-VAN.

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 08/04/2013 - 7818 lượt xem.

Ngày 01/04/2013, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 35/2013/TT-BTC về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Theo đó:

Điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Người nộp thuế thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (trừ trường hợp nộp thuế tại khoản 1, Điều 18 Thông tư số 180/2010/TT-BTC)  phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp (trừ trường hợp nộp thuế tại khoản 1, Điều 18 Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính).

+ Có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet và có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với cơ quan thuế (trừ trường hợp nộp thuế tại khoản 1, Điều 18 Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính).

Người nộp thuế thực hiện khai thuế điện tử theo một trong các cách sau:

♦ Khai thuế điện tử trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế
♦ Khai thuế điện tử bằng các phần mềm, công cụ hỗ trợ khai thuế
♦ Khai thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Theo đó, nếu khai qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN thì doanh nghiệp sẽ được xem là hoàn thành việc khai thuế điện tử tại thời điểm ghi trên Thông báo xác nhận của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. Mọi vi phạm sau thời điểm này như chậm nộp hồ sơ thuế, … sẽ thuộc về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử và xác nhận

+ Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, Tết).

Ngày nộp hồ sơ thuế điện tử được tính từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày.

+ Thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử là thời điểm được ghi trên Thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử của cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Ngày nộp thuế điện tử.

Theo sửa đổi Điều 20 Thông tư 180/2010/TT- BTC, chứng từ nộp thuế điện tử bắt buộc phải có chữ ký số của ngân hàng thương mại (NHTM) hoặc Kho bạc nhà nước (KBNN) thì mới được chấp nhận. Vậy nên, ngày nộp thuế điện tử chính là ngày NHTM hoặc KBNN ký xác nhận đã thanh toán bằng chữ ký số trên chứng từ nộp thuế điện tử.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2013.

Xem thông tư và tải về tại thuvienwebketoan.

Dịch vụ cung cấp chữ kí số và khai thuế qua mạng tại Webketoan.

Diễn đàn Webketoan