Thông tư mới sửa đổi, bổ sung về hoàn thuế GTGT

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 24/04/2017 - 10247 lượt xem.

Ngày 18/04/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 31/2017/TT-BTC

                                                Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC

Theo đó, thời gian Kho bạc Nhà nước thực hiện hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế sẽ được rút ngắn từ 03 ngày xuống còn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN do cơ quan thuế chuyển đến (khoản 2 Điều 1).

Ngoài ra, theo thông tư này thì cơ quan thuế sẽ công khai thêm về thời điểm kho bạc nhà nước chi hoàn thuế cho người nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế.

Thông tư có hiệu lực thi hành có hiệu lực từ ngày 02/06/2017.

Tải thông tư: TẠI ĐÂY

Diễn đàn Webketoan