Thủ tục đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 21/07/2017 - 6106 lượt xem.

Tôi là chuyên viên chính tại Công ty TNHH MTV Tem Bưu chính. Tháng 8/2016, được nâng bậc lương lên hệ số 2,17. Vậy, tôi cần làm thủ tục gì để chứng minh đủ điều kiện khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh?

Trả lời :

BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Định kỳ hàng quý, BHXH TP. Hồ Chí Minh có thông báo cập nhật danh sách các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu trên trang thông tin điện tử (địa chỉ: http://bhxhtphcm.gov.vn/danh-muc/7/co-so-kcb-tai-tphcm-nhan-dang-ky-kcb-bd-nam-2017/) tại các bệnh viện và Đại lý thu BHYT.

Tại thời điểm quý 2/2017 theo Công văn số 374/BHXH-CST ngày 27/2/2017 của BHXH TP. Hồ Chí Minh về việc danh sách đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu quý 2/2017 thì Bệnh viện Thống Nhất có tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu cho đối tượng tăng mới (trừ đối tượng hộ gia đình tăng mới) và đổi nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu.

Vì vậy, ông có thể tham khảo danh sách các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu hằng quý để lựa chọn nơi khám chữa bệnh phù hợp, lập hồ sơ đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu theo phiếu GNHS 402 nộp cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ trong thời gian 10 ngày đầu mỗi quý để được giải quyết.

Đối với thẻ BHYT do các tỉnh, thành phố khác phát hành, để đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu (trường hợp tăng mới, và đổi nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu) tại Bệnh viện Thống Nhất phải có Giấy xác nhận tiếp nhận khám chữa bệnh của bệnh viện và liên hệ với cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ để được hướng dẫn thủ tục đăng ký hoặc đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu theo quy định.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử chính phủ

Bổ sung, chốt lại:

– Đối với trường hợp đã gia hạn thẻ, thực hiện theo Phiếu giao nhận hồ sơ 402

– Đối với trường hợp chưa gia hạn thẻ, thực hiện theo Phiếu giao nhận hồ sơ 103 (làm chung 2 thủ tục gia hạn thẻ + thay đổi nên khám bệnh)

Hiện nay nếu chưa gia hạn thẻ mà đang dùng KBHXH, thì có thể sử dụng 2 cách sau để gia hạn thẻ và thay đổi nơi khám bệnh:

– Cách 1: Vào tạo mới hồ sơ => Click vào QĐ 1018 ==> Cấp thẻ BHYT hàng năm (103d)

– Cách 2: Vào tạo mới hồ sơ => Click vào QĐ 959 ==> cấp thẻ BHYT hết hạn (504b)

 

Diễn đàn Webketoan