Thuê tài sản của cá nhân được miễn hóa đơn lẫn bảng kê

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 10/05/2016 - 15012 lượt xem.

Căn cứ:
– Điểm b, Khoản 1, Điều 4, Thông tư 92/2015/TT-BTC
– Khoản 3, Điều 13, Thông tư 39/2014/TT-BTC
– Điểm 2.5, Khoản 2, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC
– Khoản 1, Điều 7, Thông tư 161/2012/TT-BTC
Theo đó:

* Đối với doanh nghiệp thuê tài sản cá nhân

Cơ quan thuế sẽ không cấp hóa đơn lẻ đối với cá nhân, hộ gia đình có tài sản cho doanh nghiệp thuê kể cả trường hợp doanh thu cho thuê lớn hơn 100 triệu/năm
– Hồ sơ để xác định chi phí được trừ là:

+ Hợp đồng thuê tài sản,
+ Chứng từ trả tiền và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân (nếu có trong trường hợp bên thuê là người nộp thuế thay)
– Không phải lập bảng kê theo mẫu 01/TNDN tại Thông tư 78/2014/TT-BTC

* Đối với cá nhân

Cá nhân phát sinh hợp đồng cho thuê tài sản mà tổng doanh thu trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNCN, kể cả trường hợp thời hạn cho thuê trên hợp đồng không đủ 12 tháng của năm dương lịch.

Lưu ý: Đối với cá nhân có tài sản cho cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí NSNN thuê và có yêu cầu cấp hóa đơn thì cơ quan Thuế vẫn thực hiện cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân cho thuê tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 161/2012/TT-BTC.

Nguồn tham khảo: Công văn 1834/TCT-TNCN, ngày 04/05/2016

Diễn đàn Webketoan