Tiền thưởng cho người lao động làm sao để đưa vào chi phí hợp lý?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 29/06/2016 - 9579 lượt xem.

Doanh nghiệp thường có các khoản thưởng để khích lệ tinh thần nhân viên như thưởng lương tháng 13, thưởng lễ, tết,…
Vậy để chi phí này được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì cần những điều kiện gì?

Căn cứ: Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC

Theo đó:
Các khoản tiền thưởng cho người lao động phải được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong số các hồ sơ sau:
– Hợp đồng lao động
– Thoả ước lao động tập thể;
– Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
– Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Tham khảo thêm: Công văn 3196/CT-TTHT, ngày 12/04/2016

Diễn đàn Webketoan